آگهی اجاره ۴ دستگاه گریدر

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  

آگهی کرایه ۸دستگاه کمپرسی تک

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  

آگهی کرایه انواع جرثقیل

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  

آگهی خرید لوله پولیکا(غلافی)

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  

آگهی خرید لاستیک ماشین آلات

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  

آگهی کرایه یک دستگاه پمپ دکل جهت پروژه زیرگذر گلستان

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  

آگهی کرایه یک دستکاه بیل چرخ زنجیری

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  

آگهی اجاره چهار دستگاه آبپاش ۱۸۰۰۰لیتری جهت پروژه های سازمان عمران

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  

آگهی مزایده عمومی کیوسک مطبوعاتی

 

سازمان ساماندهی مشاعل شهری و فراورده های کشاورزی

۱۳۹۷/۰۶/۲۷
  

آگهی مزایده عمومی میوه و تره بار نواب صفوی

 

سازمان ساماندهی مشاعل شهری و فراورده های کشاورزی

۱۳۹۷/۰۶/۲۷
  

آگهی مزایده عمومی بوستان یاسمن

 

سازمان ساماندهی مشاعل شهری و فراورده های کشاورزی

۱۳۹۷/۰۶/۲۷
  

آگهی تجدید مسایده عمومی باسکول میدان

 

سازمان ساماندهی مشاعل شهری و فراورده های کشاورزی

۱۳۹۷/۰۶/۲۷
        
   کل : ۲۲۵  نمایش ۱ الی ۱۵   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶