نگهداری فضای سبز منطقه محدوده E

 

شهرداری منطقه پنج شیراز

۱۳۹۷/۱۲/۰۱
  

احداث فضای سبز فاز۴ پارک مادر

 

شهرداری منطقه پنج شیراز

۱۳۹۷/۱۲/۰۱
     

اجاره محلهای مندرج درجدول بدون اخذ سرقفلی

 

شهرداری منطقه چهار شیراز

۱۳۹۷/۱۱/۳۰
        

کافه تریا سالن۳ واقع در پایانه کاراندیش

 

سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر

۱۳۹۷/۱۱/۳۰
     

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

 

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۳۹۷/۱۱/۳۰
  

عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان آزادی

 

سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری

۱۳۹۷/۱۱/۲۹
  

عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز باغ جهان نما

 

سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری

۱۳۹۷/۱۱/۲۹
  

اجرای عملیات تعمیر و تجهیز چاه های آب در اختیار سازمان

 

سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری

۱۳۹۷/۱۱/۲۹
  

مناقصه احداث پارک حاشیه ای گلبهار منطقه ۹

 

شهرداری منطقه نه شیراز

۱۳۹۷/۱۱/۲۹
  

مناقصه احداث پارک پور بهمن منطقه ۹

 

شهرداری منطقه نه شیراز

۱۳۹۷/۱۱/۲۹

   کل : ۲۲۵  نمایش ۱ الی ۱۵   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶