بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

به  نا م خدا

 
 
 
 

                                    استعلام

 
 1.  موضوع استعلام :  بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ( کلیه واحدهای شهرداری بجز سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی)   جهت سال 97 با شرایط و سقف تعهدات ذیل:
 2.  مدت زمان قرارداد یکسال کامل شمسی می باشد. (شروع از 97/4/14 تا پایان روز 98/4/13)
 3.  تعداد تقریبی بیمه شدگان : 7000 نفر
 4. مشخصات و سقف تعهدات:
 5. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
 
پوشش بیمه ای برای هزینه پزشکی در هر حادثه
 (به ازاء یک نفر)
پوشش بیمه ای برای هزینه پزشکی در طول
مدت بیمه نامه
70/000/000 ریال 700/000/000ریال
 
 
غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه (در ماه های عادی) غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه (در ماه های حرام) پوشش بیمه ای برای فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه
2/310/000/000 ریال 3/080/000/000 ریال 23/100/000/000 ریال
 
 1.  دستگاه نظارت :  مدیرکل سرمایه انسانی
 2.  بیمه گزار :  شهرداری شیراز 
 3. نحوه تحویل و تسلیم اسناد استعلام :
 4. شرکت کنندگان در استعلام می بایست پس از دریافت اسناد و مدارک این استعلام و تکمیل آن مدارک را تا ساعت 14:15  روز سه شنبه مورخ                            12/ 4 /97 حضوراً به دبیرخانه اداره قراردادهای شهرداری شیراز تحویل نمایند.
 5. اسناد استعلام در ساعتهای اداری تسلیم می گردد.
 6. اسناد و مدارک استعلام فقط به نماینده شرکت بیمه با ارائه معرفی نامه معتبر از شعب اصلی استان فارس با مهر و امضاء مجاز تحویل خواهد شد.
 7.  نشانی محل تحویل و تسلیم اسناد استعلام :  میدان دانشجو، ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها. تلفن 36292085
 8. محل برگزاری کمیسیون استعلام به نشانی شیراز، ابتدای بلوار چمران-  ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری و تاریخ تشکیل آن ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 4/13 /97 می باشد که این کمیسیون حسب آیین نامه معاملات شهرداری نسبت به اعلام نظر خویش اقدام خواهد نمود.
 9. آگهی و اطلاعات مربوط به استعلام از طریق سایت https://portal.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.
 
 
                                                                                             روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز
www.shirazcity.org
 
 فایل های پیوست :
منبع خبر : معاونت مالی و اقتصادی
تعداد مشاهده : ۶۴

  
                                   
سال رونق تولید