شهرداری منطقه یازده شیراز در نظر دارد عملیات اجرای پیاده رو سازی فاز ۲ بلوار سرداران را ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

فایل های پیوست :
منبع خبر : منطقه یازده
تعداد مشاهده : ۲۰۶

  
                                   
سال رونق تولید