نگهداری و پشتیبانی از شبکه مرکز کنترل ترافیک و Switching سطح شهر

شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به نگهداری و پشتیبانی از شبکه مرکز کنترل ترافیک و Switching سطح شهر به مدت 12 ماه شمسی  مطابق شرایط پیوست اقدام نماید . لذا خواهشمند است آخریــن قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقـت اداری روز 97/03/27  اعلام نمایید تا در صورت صرفه و صلاح شهرداری برابر مقررات نسبت به خرید اقدام گردد .
ردیف مشخصات مدت قیمت کل ( عدد ) ( ریال )
1 نگهداری و پشتیبانی از شبکه مرکز کنترل ترافیک و Switching سطح شهر  ( مطابق شرایط پیوست ) 12 ماه شمسی  
2 مرتب سازی اتاق سرور ( مطابق شرایط پیوست ) یکبار در طول قرار داد  
3 پشتیبانی و نگهداری  از شبکه تلفن های IP Phone  و بهینه سازی آنها ( مطابق شرایط پیوست ) 12 ماه شمسی  
جمع کل قیمت به حروف ( ریال ) :
 
 
شرایط :
 •  کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.
 • ارائه کد ملی و شناسه اقتصادی جهت ثبت در سیستم دارایی الزامی می باشد.
 • در صورت اختلاف بین رقم عددی و حروفی قیمت پیشنهادی ، رقم حروفی ملاک عمل بوده و قابل قبول است.
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است .
 • پیشنهاد دهنده موظف است استعلام را دقیق وخوانا مطالعه و سپس به صورت شفاف و خوانا بدون هر گونه شرط و خدشه و قلم خوردگی و لاک گرفتگی نسبت به تکمیل آن اقدام نماید .          
 • اعلام هر گونه شروط دیگر در استعلام از طرف پیمانکار ممنوع بوده و در صورت ارائه آن، شهرداری مختار به رد پیشنهاد مستعلم خواهد بود .
 • کلیه مدارک که داخل پاکت ارائه می گردد می بایست به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز رسیده باشد .
 • این استعلامات جزء معاملات متوسط شهرداری می باشد لذا پیشنهادات تا سقف دو میلیارد و دویست میلیون ریال قابل پذیرش است .
 • قیمت پیشنهادی می بایست بدون ارزش افزوده اعلام گردد و با ارائه برگ ثبت نام ارزش افزوده قابل پرداخت می باشد.
 • شرکت متعهد می شود در صورت برنده شدن در استعلام بهاء و ابلاغ از طرف شهرداری ظرف مدت 7 روز جهت انعقاد قرارداد در محل معاونت حمل و نقل و ترافیک اقدام نماید .
 • مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه فرم ثبت نام در اداره دارایی قابل پرداخت می باشد.
 • شرکت متعهد می شود در زمان انعقاد قرارداد 10 درصد از مبلغ پیشنهادی در استعلام را به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ( دارای اعتبار یکاله و قابل تمدید ) به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد در اختیار شهرداری قرار دهد . ضمانتنامه مذکور پس از اتمام قرارداد و پرداخت کسورات قانونی قابل عودت می باشد
 • مدت زمان اعتبار قیمتهای پیشنهادی نبایستی از یک ماه کمتر باشند .
 
آدرس و شماره تماس پیمانکار :
 
نام و نام خانوادگی:
 
نام پدر: شماره شناسنامه:
تاریخ تولد:
 
کد ملی:
 
دین:                        مذهب:    
                    
آدرس: کدپستی:
شماره تماس:
 
 
 
تدارکات مهر وامضاء فروشنده معاون حمل و نقل و ترافیک شهری
مدیر مالی و اقتصادی
 
               
فایل های پیوست :
فایل پیوست (1)
منبع خبر : معاونت حمل و نقل و ترافیک
تعداد مشاهده : ۱۶۶

  
                                   
سال رونق تولید