جابجایی شبکه برق تقاطع مهدیه- امیرکبیر

فایل های پیوست :
منبع خبر : معاونت فنی و عمران
تعداد مشاهده : ۲۹۲

  
                                   
سال رونق تولید