اجرای عملیات جا بجایی شبکه آب تقاطع مهدیه- امیرکبیر

فایل های پیوست :
منبع خبر : معاونت فنی و عمران
تعداد مشاهده : ۲۶۹

  
                                   
سال رونق تولید