زیرسایت ها

  اداره کل حراست   دفترنوسازی و تحول اداری
 اداره کل بازرسی  اداره کل امور حقوقی
  اداره کل ارتباطات و امور بین الملل  اداره کل مدیریت بحران
   دفتر برنامه و بودجه اداره کل املاک و مستغلات 
  اداره کل امور مالی اداره کل تشخیص و وصول درآمد
 اداره کل سرمایه انسانی  

  اداره حوزه استحفاظی باغ های قصردشت  
 مدیریت بازاریابی و فروش   
 مدیریت شهرداری الکترونیک  
 پروژه های اوراق مشارکت  
 
مدیریت تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات  
   

 شورای شهر  
 هفته نامه شهر راز  
 گروه مطالعات و پژوهش  
 اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی  
   
   


  


سال حمایت از کالای ایرانی