استعلام خرید و نصب ترانسفورماتور فرهنگ شهر

یرای مشاهده متن آگهی فایل پیوست را دریافت کنیدفایل های پیوست :
فایل پیوست (1)
منبع خبر : سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
تعداد مشاهده : ۴۰

  
                                   
سال رونق تولید