اجرای فنس کشی ایستگاه شماره ۲۱

                                     

        فایل های پیوست :
فایل پیوست (1)
منبع خبر : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
تعداد مشاهده : ۵۹

  
                                   
سال رونق تولید