الحاقیه استعلام به شماره ۹۸/۹۸۳۴۳ در خصوص خرید ۵۰ MBPS پهنای باند اختصاصی اینترانت ملی کشور

پیرو اسناد استعلام به شماره 98/98343 مورخ 1398/03/11 تاریخ دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات استعلام به شرح زیر تغییر می نماید:
1-زمان دریافت اسناد استعلام توسط شرکتهای واجد شرایط به حداکثر تا تاریخ 1398/03/19 تغییر یافت.
2-آخرین مهلت تحویل پیشنهادات شرکت در استعلام به شهرداری و یا انصراف از شرکت در استعلام تا پایان وقت اداری 1398/03/19 تمدید گردید.فایل های پیوست :
منبع خبر : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد مشاهده : ۳۹

  
                                   
سال رونق تولید