استعلام المان سبز استقبال از نوروز ۹۸

یرای مشاهده متن آگهی فایل پیوست را دریافت کنیدفایل های پیوست :
فایل پیوست (1)
منبع خبر : سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
تعداد مشاهده : ۳۴

  
                                   
شیراز سومین حرم اهل بیت (ع)         و         پایتخت فرهنگی ایران زمین
سال حمایت از کالای ایرانی