استعلام بهاء

شهرداری شیراز در نظردارد نسبت به اجرا  خرید  اقلام با مشخصات ذیل اقدام نماید لذا مقتضی است آخرین قیمت پیشنهادی خود را بدون درنظرگرفتن ارزش افزوده تا تاریخ  --/--/97 اعلام تا در صورت صرفه و صلاح شهرداری برابر مقررات اقدام گردد . (................   )
 
ردیف مشخصات کالای درخواستی تعداد یا مقدار قیمت واحد قیمت کل ملاحظات
1 سرور HP با مشخصات ذیل:
1* INTEL XEON 1225V4
8G UDIMMS, 2133
INTEL ETHERNET CONNEECTION 1219LM 2*1TB
300W MULTI OUTPUTOWER 4U
M1 10G9
2 عدد      
2 Matrox   pcle*16
دارای 9 پورت خروجی تصویر
جهت نمایش 9 عدد تصویر مجزا بر روی 9 عدد نمایشگر
2 عدد      
جمع قیمت بدون ارزش افزوده                                      ریال  
 
 
 شرایط :
1-ارائه کارت گارانتی معتبر در زمان تحویل کالا الزامی می باشد.
2- ارائه کد ملی و شناسه اقتصادی جهت ثبت در سیستم دارایی الزامی می باشد.
3- در صورت اختلاف بین رقم عددی و حروفی قیمت پیشنهادی ، رقم حروفی ملاک عمل بوده و قابل قبول می باشد.
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
5- مستعلم موظف است استعلام را دقیق مطالعه و سپس به صورت شفاف و خوانا بدون هرگونه شرط و خدشه وقلم خوردگی و لاک گرفتگی نسبت به تکمیل آن اقدام نماید.
6- اعلام هرگونه شروط دیگر در استعلام از طرف فروشنده ممنوع بوده و در صورت ارائه آن ، شهرداری مختار به رد پیشنهاد خواهد بود.
7- کلیه مدارک که داخل پاکت ارائه گردد می بایست به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز رسیده باشد.
8- این استعلامات جزء معاملات متوسط شهرداری می باشد ، لذا پیشنهادات حداکثر تا سقف دو میلیارد و دویست میلیون ریال قابل پذیرش خواهد بود.
8- شرکت کنندگان باید کلیه مدارک و طرح برآورد پیوست را مهر و امضاء کرده و به همراه فرم پیشنهاد قیمت و تصویر سوابق اجرایی امور مرتبط در پاکت سربسته تحویل دبیرخانه معاونت نمایند.
10- پیشنهاد قیمت می بایست بدون درج ارزش افزوده باشد و در صورت ارائه فرم ارزش افزوده قابل پرداخت می باشد.
نام و نام خانوادگی :                                          نام پدر :                                                      شماره شناسنامه :
تاریخ تولد :                                              کد ملی :                            دین :                                   مذهب :
آدرس :
 
 
کد پستی :
شماره تماس :
 
فایل های پیوست :
منبع خبر : معاونت حمل و نقل و ترافیک
تعداد مشاهده : ۴۲

  
                                   
سال رونق تولید