اجرای برنامه های آموزشی با موضوعات کمپین های خیابان، تئاترهای خیابانی، روز پارک، برگزاری جشنواره و مسابقات مختلف و اهداء جوایز، برنامه یادبود قربانیان حوادث ترافیکی، مستندسازی برنامه های مذکور

لذا مقتضی است آخرین قیمت پیشنهادی خود را با احتساب درصدی از پلوس / مینوس نسبت به برآورد اولیه تا تاریخ ------- اعلام تا در صورت صرفه و صلاح شهرداری برابر مقررات اقدام گردد .
شرایط خصوصی :
 • کلیه مسئولیت و خسارات ناشی از قرارداد برعهده پیمانکار می باشد .
 • رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی عوامل برگزار کننده در تمامی برنامه ها به عهده پیمانکار می باشد و هرگونه خطایی از طرف عوامل پیمانکار صورت گیرد، پیمانکار برابر قانون پاسخگو بوده و بایستی جبران خسارت مادی و معنوی نماید و کارفرما مسئولیتی در این خصوص ندارد.
 • در صورت شکایت اشخاص ثالث از نحوه اجرای برنامه ها و یا سناریوی برنامه، پیمانکار موظف به پاسخگویی در مراجع قضایی خواهد بود و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی اعم از کیفری و حقوقی در این خصوص ندارد .
 • کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به معاونت حمل و نقل و ترافیک می باشد .
 • پیمانکار موظف است کیفیت کار خود را براساس استانداردهای مربوطه تهیه نماید و تمامی مراحل از ابتدا تا انتها می بایست به تائید کارفرما رسیده باشد.
 • مسئولیت بیمه پرسنل و حق و حقوق آنان به عهده پیمانکار می باشد .
 • هرگونه حوادث ناشی از کار برعهده پیمانکار می باشد و وی ملزم به بیمه اشخاص و تجهیزات در حین انجام پروژه می باشد .
 • نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان از طرف کارفرما به عهده معاونت حمل و نقل و ترافیک و جهت نظارت بر محتوا و کیفیت برنامه و تجهیزات مسائل فنی برعهده واحد آموزش فرهنگ ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک می باشد .
 • پیمانکار موظف به اجرای برنامه بر اساس برنامه ریزی ،تصمیم و سین اعلام شده توسط کارفرما می باشد.
 • حضور تمام وقت پیمانکار در کلیه مراحل اجرا و آماده سازی جشنواره قبل، زمان اجرا و بعد از برنامه ها با هماهنگی، اعلام نظر و تایید کارفرما می باشد.
 • انجام کلیه پیگیری ها و مراجعات به مراجع ذیربط و جامعه هدف ( و جمع آوری اطلاعات جامعه هدف در صورت نیاز) تا حصول نتیجه، مرتبط با جشنواره توسط پیمانکار می باشد.
 • مستندسازی کامل شامل قبل، زمان اجرا و بعد از برنامه با هماهنگی، اعلام نظر و تایید کارفرما می باشد.
 •  هزینه حمل و نقل و ایاب و ذهاب کلیه وسائل،  تجهیزات مورد نیاز در برنامه ها و کلیه عوامل برگزارکننده برنامه بر عهده پیمانکار می باشد.
 • تهیه کلیه وسایل ، تجهیزات ،کلیه اقلام مورد نیاز و نیروی انسانی و عوامل جهت برگزاری هر برنامه توسط پیمانکار با هماهنگی، اعلام نظر و تایید کارفرما می باشد.
 • طراحی و چاپ  و توزیع پوستر هر برنامه توسط پیمانکار با اعمال نظر و تایید کارفرما می باشد.
 • انتخاب مکان اجرای برنامه و اجرای فضاسازی هر برنامه توسط پیمانکار با هماهنگی، اعلام نظر و تایید کارفرما می باشد.
 • تهیه و طراحی کلیه لوازم التحریر مورد نیاز در برنامه ها بر عهده پیمانکار با هماهنگی، اعلام نظر و تایید کارفرما می باشد.
 • استقرار گروه هنری، مجری،گروه تشریفات جهت نظم دهی، تیم پذیرایی و گروه برگزارکننده  متناسب باهر برنامه به همراه لباس فرم و پوشش هماهنگ و مناسب ، برعهده پیمانکار با هماهنگی، اعلام نظر و تایید کارفرما می باشد.
 • استقرار سیستم صوتی، نورپردازی،تاسیسات و سن اجرای برنامه برعهده پیمانکار با هماهنگی، اعلام نظر و تایید کارفرما   می باشد.
 • اجرای برنامه ها بر اساس زمان بندی دقیق اعلام شده توسط کارفرما صورت پذیرد. در غیر اینصورت هزینه برنامه با تاخیر اجرا شده از مبلغ صورت وضعیت مذکور کسر می گردد.
 • اجاره و تدارک فضای برگزاری برنامه در صورت نیاز توسط پیمانکار ، با هماهنگی ؛ اعلام نظر و تایید کارفرما می باشد.
شرایط عمومی :
 • کلیه کسورات قانونی (بیمه و دارایی و سپرده حسن انجام کار) به عهده پیمانکار می باشد.
 • ارائه کد ملی ، شناسه اقتصادی جهت  ثبت در سیستم دارایی الزامی می باشد .
 • مدت  زمان اجرای پروژه یک سال شمسی می باشد .
 • درصورت اختلاف بین رقم عددی و حروفی قیمت پیشنهادی، رقم حروفی ملاک عمل بوده و قابل قبول می باشد .
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است .
 • مستعلم موظف است استعلام را دقیق و خوانا مطالعه و سپس به صورت شفاف و خوانا و بدون هرگونه شرط و خدشه و قلم خوردگی و لاک گرفتگی نسبت به تکمیل آن اقدام نماید.
 • اعلام هرگونه شروط دیگر در استعلام از طرف پیمانکار ممنوع بوده و در صورت ارائه آن، شهرداری مختار به رد پیشنهاد مستعلم خواهد بود.
 • کلیه مدارک که داخل پاکت ارائه می گردد می بایست به مهر و امضاء صاحبان امضا مجاز رسیده باشد.
 • در صورت بروز تاخیر در اجرای برنامه ها به ازای هر برنامه مبلغ 5/000/000 ریال به عنوان جریمه دیرکرد محاسبه و از صورت وضعیت کسر خواهد شد .
 • این استعلامات جزء معاملات متوسط شهرداری می باشد، لذا پیشنهادات حداکثر تا سقف دو میلیارد و دویست میلیون ریال قابل پذیرش خواهد شود.
 • شرکت کنندگان باید کلیه مدارک و برآورد پیوست را مهر و امضاء کرده و به همراه فرم پیشنهاد قیمت و تصویر سوابق اجرایی امور مرتبط در پاکت سربسته تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.
نام و نام خانوادگی :                                              نام پدر :                                               شماره شناسنامه :
تاریخ تولد :                              کد ملی :                                       دین :                                      مذهب :
آدرس :
 
 
کد پستی :
 
شماره تماس :
 
از شرکت : -------------------
به : کمیسیون معاملات متوسط شهرداری شیراز
موضوع : پیشنهاد قیمت می بایست بدون درج ارزش افزوده باشد و درصورت ارائه برگ ثبت نام ارزش افزوده قابل پرداخت می باشد.
اینجانب ------------------ سمت ------------------- شرکت ---------------- ضمن بررسی، مطالعه و ممهور نمودن کلیه اسناد و مدارک مناقصه پروژه ---------------- قیمت پیشنهادی خود را با ------% پلوس/مینوس/برابر (به حروف ------------------------- درصد پلوس/مینوس/برابر) نسبت به برآورد اولیه به مبلغ کل به عدد --------- ( به حروف --------------- ریال ) اعلام می دارد.
 فایل های پیوست :
فایل پیوست (1)
منبع خبر : معاونت حمل و نقل و ترافیک
تعداد مشاهده : ۵۶

  
                                   
سال جهش تولید