تبدیل نقشه های کاغذی به فرمت CAD و SHP

به  نا م خدا

 
 
   
 

استعلام

 
  1.  موضوع استعلام :  تبدیل نقشه های کاغذی به فرمت CAD  و SHP    بر اساس تعرفه نقشه برداری  شماره 94/21165 مورخ 20/2/94
  2. مدت زمان قرارداد یکسال کامل شمسی می باشد.
  3. مبلغ برآورد:  596.000.000 ریال
  4. کارفرما  :  شهرداری شیراز 
  5. دستگاه نظارت :معاونت معماری و شهرسازی
  6. نحوه تحویل و تسلیم اسناد استعلام :
شرکت کنندگان در استعلام می بایست پس از دریافت اسناد و مدارک این استعلام و تکمیل آن مدارک را تا ساعت 13:30روزچهارشنبه مورخ 97/5/24 حضوراً به دبیرخانه اداره قراردادهای شهرداری شیراز تحویل نمایند.
اسناد استعلام در ساعتهای اداری تسلیم می گردد.
  1. نشانی محل تحویل و تسلیم اسناد استعلام :  میدان دانشجو، ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها
  2.  محل برگزاری تشکیل کمیسیون استعلام:
محل برگزاری کمیسیون استعلام به نشانی شیراز، ابتدای بلوار چمران-  ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری و تاریخ تشکیل آن ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 97/5/25 می باشد .
  1. آگهی و اطلاعات مربوط به استعلام از طریق سایت https://portal.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.
 
 
                                                                                                                                روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز
www.shirazcity.org
 
 فایل های پیوست :
منبع خبر : معاونت مالی و اقتصادی
تعداد مشاهده : ۶۹

  
                                   
شیراز سومین حرم اهل بیت (ع)         و         پایتخت فرهنگی ایران زمین
سال حمایت از کالای ایرانی