عملیات اجرای لایروبی کانالهای رو بسته و رو باز آبهای سطحیفایل های پیوست :
منبع خبر : منطقه یازده
تعداد مشاهده : ۷۰

  
                                   
شیراز سومین حرم اهل بیت (ع)         و         پایتخت فرهنگی ایران زمین
سال حمایت از کالای ایرانی