اجاره یک قطعه زمین

 
نوبت اول 9/5/97
نوبت دوم 13/5/97
 
            شهرداری منطقه پنج در نظر دارد اجاره یک قطعه زمین به شرح زیر را با شرایط ذکرشده، از طریق مزایده حضوری ( حراج )  و با انعقاد قرارداد اداری اجاره بدون اخذ سرقفلی و به مدت یک سال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط بعنوان برنده مزایده اعلام  می شوند واگذار نماید. ( پیشنهاد دهنده ای که دارای تمامی شرایط مزایده و بالاترین قیمت پیشنهادی بوده باشد. ) متقاضیان می توانند برای شرکت در این مزایده در صورت داشتن شرایط، با همراه داشتن مدرک شناسایی خود و فیش نقدی یا چک تضمینی بانکی و یا ضمانت نامه بانکی در جلسه کمیسیون حراج که بدین منظوردر تاریخ و محل اعلام شده زیر تشکیل می گردد شخصاً ( یا نماینده قانونی وی ) حضور بهم رسانند.
 
 
ردیف محل مورد مزایده مدت قرارداد مبلغ سپرده شرکت در مزایده ( ریال )
1 ترامپولین واقع در بوستان هاشمی یک سال 19/200/000
 
 
 
 1. متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد، محل کار را رویت و از کم و کیف مورد اجاره مطلع گردد.
 2. مورد اجاره صرفاً جهت بهره برداری برای مورد ذکر شده در آگهی  به برنده مزایده واگذار می گردد
  و حق هرگونه تغییر کاربری دیگر در طی مدت پیمان برای وی وجود نخواهد داشت.
 3. مبلغ سپرده شرکت در مزایده بصورت چک تضمین بانکی یا ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی
  به حساب 100785543066 بانک شهر شعبه بین الحرمین بنام شهرداری منطقه پنج بلامانع است.
 4. شرکت کنندگان در مزایده می بایست پس از دریافت اسناد و مدارک این مزایده و تکمیل آن، مدارک اسناد مزایده و همچنین مبلغ تضمین را حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه 23/5/97 حضوراً به واحد قراردادهای شهرداری منطقه واقع در بلوار رحمت، روبروی بوستان سعدی، شهرداری منطقه پنج تحویل نمایند.
 5. زمان برگزاری جلسه کمیسیون حراج مزایده ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 25/5/97 در شهرداری منطقه پنج خواهد بود.
 6. در صورت تغییر زمان مزایده مراتب از طریق همین جراید در یک نوبت همزمان به اطلاع خواهد رسید.
 7. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 8. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است که در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
 9. سایرشرایط در اسناد مزایده به متقاضیان ارائه خواهد شد.
درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر، شماره تلفن 37367860 واحد قراردادها آماده پاسخگویی
می باشد
فایل های پیوست :
منبع خبر : منطقه پنج
تعداد مشاهده : ۳۹

  
                                   
شیراز سومین حرم اهل بیت (ع)         و         پایتخت فرهنگی ایران زمین
سال حمایت از کالای ایرانی