تماس با ما

نشانی:شیراز،میدان شهدا،ساختمان شهرداری مرکزی
                 کدپستی:7136618947 

تلفن: 6-32223624-071
            روابط عمومی: 8-32229706-071

دورنما:32223191-071

 ایمیل:info@shiraz.ir

منبع : پورتال اصلی
۳۲۷۷۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

  
                                   
سال جهش تولید