خرید کود کمپوست جهت گلکاری و بهسازی کل منطقه سه

 

شهرداری منطقه سه شیراز

۱۳۹۸/۱۰/۱۲
  

خرید چراغ دفنی

 

شهرداری منطقه سه شیراز

۱۳۹۸/۱۰/۱۲
     

آگهی مناقصه متوسط خرید ناخن و پایه ناخن الماسه جهت واحد حفار

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

۱۳۹۸/۱۰/۱۱
     

استعلام بها خرید اقلام گیاهی مناطق یازده گانه

 

سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری

۱۳۹۸/۱۰/۱۱
     

عملیات نقشه برداری در سطح منطقه هفت

 

شهرداری منطقه هفت شیراز

۱۳۹۸/۱۰/۱۱
  

استعلام بهاء چای ویژه نیوشا ۴۵۰ گرمی

 

معاونت مالی و اقتصادی

۱۳۹۸/۱۰/۱۱
        

خرید مونتاژ و نصب اقلام

 

سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر

۱۳۹۸/۱۰/۱۰
  

استعلام بهای خرید گلدان

 

شهرداری منطقه هشت شیراز

۱۳۹۸/۱۰/۱۰
     

تمدید مناقصه متوسط خرید نئوپرن جهت پل ۲ (زیر گذر) پل ۱ پروژه مولوی

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

۱۳۹۸/۱۰/۱۰

   کل : ۲۲۵  نمایش ۱ الی ۱۵   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶