گلدانی کردن قلمه و درخت در نهالستان گویم

 

سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری

۱۳۹۷/۱۲/۰۲
  

تعمیر و بهسازی خطوط شبکه آبرسانی سطح شهر

 

سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری

۱۳۹۷/۱۲/۰۲
     

المان استقبال بهار فاز۲

 

سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری

۱۳۹۷/۱۲/۰۲
  

آگهی مناقصه متوسط اجرای عملیات سرویسکاری

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

۱۳۹۷/۱۲/۰۱
  

آگهی مناقصه متوسط اجرای عملیات دینام پیچی

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

۱۳۹۷/۱۲/۰۱
  

آگهی مناقصه متوسط تعمیرات ماشین آلات راه سازی

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

۱۳۹۷/۱۲/۰۱
  

آگهی مناقصه متوسط اجرای عملیات تعمیرات خودرو دیزل

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

۱۳۹۷/۱۲/۰۱
     

استعلام بهای عملیات خرید مبلمان شهری

 

شهرداری منطقه هشت شیراز

۱۳۹۷/۱۱/۳۰
  

پشتیبانی و نگهداری سالانه فضای سبز به صورت پراکنده در سطح شهر

 

سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری

۱۳۹۷/۱۱/۲۹
     

استعلام بهای تهیه، حمل و نصب چمن مصنوعی

 

شهرداری منطقه شش شیراز

۱۳۹۷/۱۱/۲۸
     
   کل : ۲۲۵  نمایش ۱ الی ۱۵   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶