عملیات لوله گذاری خیابان ازادگان

 

شهرداری منطقه یازده شیراز

۱۳۹۸/۰۹/۱۹
  

عملیات ساخت و نصب سطل زباله

 

شهرداری منطقه پنج شیراز

۱۳۹۸/۰۹/۱۹
        

اجرای عملیات جوشکاری ، ساخت و تعمیر دریچه های فلزی

 

شهرداری منطقه چهار شیراز

۱۳۹۸/۰۹/۱۸
     

پروژه المان آبنمای نوری پارک انتظار فاز ۵-تجدید

 

شهرداری منطقه ده شیراز

۱۳۹۸/۰۹/۱۸
     

عملیات خرید پمپ خود مکش لجن کش جهت منطقه یازده

 

شهرداری منطقه یازده شیراز

۱۳۹۸/۰۹/۱۸
     

عملیات اجرای سیستم ابیاری شیرخودکار پارک ارغوان

 

شهرداری منطقه یازده شیراز

۱۳۹۸/۰۹/۱۸
  

آگهی استعلام خرید کابل گرد با روکش

 

سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری

۱۳۹۸/۰۹/۱۸
  

آگهی استعلام اجرای عملیات ساخت و نصب المانهای نوروزی ۲

 

سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری

۱۳۹۸/۰۹/۱۸
     

آگهی تجدید حراج حضوری (ترامپولین بوستان شهدا)

 

شهرداری منطقه پنج شیراز

۱۳۹۸/۰۹/۱۷

   کل : ۲۲۵  نمایش ۱ الی ۱۵   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶